Welkom

BOOM biedt integrale trajectbegeleiding aan mensen die het niet lukt om blijvend mee te doen in de maatschappij.

Mensen die niet in staat zijn om goede zorg voor zichzelf te organiseren.

 

- register voor Maatschappelijk Werkers

- register voor GGZ-agogen

- geregistreerd in het registerplein onder nummer 461024880

Copyright 2018 Boom Trajecten - Ontwerp en techniek LauwersDesign